Revízia komínov

Čistenie, kontroly, prehliadky, merania a montáže.

Čistenie a kontroly

Vykonávame čistenie, kontroly a revízie komínov podľa vyhlášky č.401/2007

Objednať

Prehliadky kamerou

Prehliadky komína vykonávame špeciálnou technikou a to kamerou s možnosťou video záznamu.

Objednať

Meranie komínov

Vykonávame meranie ťahu komínov a 4 Pa test na zistenie dostatku spalovacieho vzduchu v miestnosti.

Objednať

Montáž a predaj komínov

Montujeme nerezové komínové systémy

Objednať